echo 'toni';

Lego/Kontraktstillverkning

Skillingarydsalvan AB utför legotillverkning samt Private Brands. Det innebär tillverkning av kemtekniska produkter på beställning som sedan säljs under kundens eget varumärke. All tillverkning sker med full spårbarhet och innefattar allt från hemtagning av råvaror till färdig och analyserad produkt.
Kontakta oss på Skillingarydsalvan om intresse för legotillverkning finns.

GMP – standard
Vår produktionsanläggning är godkänd av Läkemedelsverket för tillverkning av vissa utvärtes läkemedel.
GMP är en förkortning av den internationella standarden Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed). För Dig som kund betyder det extra trygghet. Du kan således lita på att all tillverkning sker under noggrann kontroll, från råvara till färdig produkt. 

Etikettering, paketering och lagerföring

Vi erbjuder även kringliggande bitjänster så som paketering, etikettering och lagerföring.

Utifrån kunds önskemål paketerar vi de produkter vi producerar. Även produkter som redan är färdigpaketerade åtar vi oss att ompaketera, då det t.ex. kan behövas en snyggare eller mer praktiskt paketering. Detta gäller främst våra konsumentkunder.

Vi etiketterar nyproducerade och nypaketerade produkter, med saklig information som måste framgå på produkten. Vi erbjuder även ometikettering av redan etiketterade produkter, där man t.ex. behöver uppdatera informationen på etiketten eller översätta den till ett annat språk.

Vi erbjuder även lagerföring av våra kunders färdiga produkter, innan den levereras till slutkund, efter mottagen plockorder. I vårt varmlager förvarar vi produkter som är temperaturkänsliga.