echo 'toni';

Regler & Villkor för användning av fyraess.se

Ändringar av Avtalen

Från tid till annan kan vi, efter eget fritt val, komma att göra ändringar av Avtalen. När vi gör väsentliga ändringar av Avtalen ger vi dig ett tydligt meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom att visa ett tydligt meddelande inom Tjänsten eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi att meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av Tjänsten efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig vänligen att läsa alla sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att använda Tjänsten enligt den nya versionen av Avtalen kan du säga upp Avtalen genom att kontakta oss via Kundtjänsts kontaktformulär.

MOTTAGNING AV VAROR:


Kontrollera de beställda varorna. Eventuella fel måste anmälas till Skillingarydsalvan AB inom 24 timmar. Fraktskador måste anmälas till leverantören omgående (ej till Skillingarydsalvan AB).

GARANTI:

Fr.o.m. varans inköpsdatum tillämpar vi garanti beträffande fabrikationsfel. Garantin gäller ej skador som orsakats av yttre påverkan som t.ex. ovarsamt handhavande. Vi ansvarar ej för eventuella skador eller kostnader som kan uppstå genom användandet av våra produkter.

Reklamation:
Reklamationer kan endast skickas till vår adress om detta överenskommits. Glöm ej att skicka med köpfakturan. Vid ej godkänd reklamation debiteras fraktkostnad tur och retur samt en test kostnad á 500:-.

RETURER:

Varor tas endast i retur efter överenskommelse. Varorna skall vara felfria och i originalförpackning. Oemballerade varor skickas på avsändarens egen risk. Kunden har 14 dagars returrätt efter att ha fått leveransen.

PRISER:

Alla priser är exklusive moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra i prislistan utan föregående meddelande

Betalningsvillkor:

Fakturering till kreditvärdiga AB ( efter sedvanlig kreditprövning )

ÖVRIGT:

Force Majeure:

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Skillingarydsalvan AB befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

För återförsäljare så gäller särskilda villkor. Kontakta oss på tel. 0370-70955 för mer information.